Ailin arvomaailma

Ailin arvomaailma on ihmisläheinen, tasa-arvoinen, lähestyttävä ja ajatuksia herättävä. Olemme kuitenkin halunneet nostaa kolme asiaa, jotka näemme olevan Aili Lifestyle -sivuston kulmakiviä.

Aili Lifestyle kulmakivet

LAATU

Meille tuotteiden laatu merkitsee niiden kestävyyttä, luotettavuutta, helppokäyttöisyyttä, tyylikkyyttä sekä kierrätettävyyttä. Laadukkaiden ja pitkäikäisten tuotteiden valmistaminen tarkoittaa myös vähemmän rasitusta maapallolle.

Palvelemme laadukkaasti, ammattimaisesti ja kunnioittaen asiakkaitamme sekä muita sidosryhmiämme. 

Laatu


IHMISET

Kaiken takana on ihminen. Ihmisellä on moninaiset vaikutukset maapallolla. Ihmisen arvot ohjaavat hänen toimintaansa ja tekevät siitä merkityksellistä. Haluamme luoda parempaa ja merkityksellisempää arkea ihmisille.

people

KESTÄVÄ KEHITYS JA VASTUULLISUUS

Arvona kestävä kehitys on laaja käsite. Meille se on toimintatapa, jossa yhdistämme yhteiskunnalliset ja ekologiset näkökulmat liiketoimintaamme. Haluamme osaltamme turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Edustamamme tuotemerkit ja toimittajat ovat sitoutuneet kestävään ja laadukkaaseen liiketoimintaan läpi koko tuotteen elinkaaren. Kestävä ja vakaa talous on edellytys niin yrityksille kuin yhteiskunnan keskeisille toiminnoille. Haluamme toiminnallamme olla vastaamassa myös sosiaalisiin kestävyyden haasteisiin.

together