TUKIKUMMIT-SÄÄTIÖ

Tukikummit-säätiö
Aili Lifestyle on ylpeästi Tukikummit-säätiön yhteistyökumppani. Kaikkien AILI-aurinkolasien, made by Shadeshares, tuotosta lahjoitetaan 10% Tukikummit-säätiön toimintaan. Tärkeää työtä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemikseksi tekevä säätiö tukee myös Aili Lifestylen arvomaailmaa ja yhteisöllistä ajattelutapaa. Yhdessä olemme enemmän!
Suomessa on joka vuosi 65 000 nuorta vaarassa syrjäytyä perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Tukikummit-säätiö on jo vuodesta 2007 alkaen kerännyt varoja näille nuorille, jotka ovat vaarassa pudota pois harrastuksista ja kaveriporukoista. Suurin osa avustuksista ohjataan harrastusten tukemiseen. Myös toisen asteen koulutuksessa tarvittavien oppimateriaalien hankkimista tuetaan.

Kaikki toimintaa tukevat antavat nuoren elämään sisältöä ja merkitystä. Hyvillä sosiaalisilla verkostoilla ja nuorena saadulla mahdollisuudella toteuttaa itseään on valtava merkitys lahjoitusten saajien koko elämään.

Pienellä teolla on suuri vaikutus.
Keräystilille tulevat varat menevät 100% lyhentämättöminä perille.
Mihin saadut avustukset käytetään?
Harrastuksiin
Opintojen tukeminen
Lääkkeet ja silmälasit
Siivousapu
Perheiden yhteiset kokemukset
Vaatteet ja jalkineet
Muut mahdolliset pyynnöt
Mistä kaikki on saanut alkunsa?
Tukikummit-säätiö sai alkunsa vuonna 2007 Sauli Niinistön ja Hjallis Harkimon yhteisestä huolesta sellaisten nuorten puolesta, jotka uhkaavat pudota yhteiskuntamme ulkopuolelle.

Toimintaan on tullut mukaan kasvava joukko ihmisiä, jotka haluavat konkreettisesti auttaa lapsia ja noria Suomessa ja samalla olla vakuuttuneita siitä, että apu menee sataprosenttisesti perille sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Säätiö toimii vapaaehtoisten avulla sekä nollakustannuksin (pienet, esimerkiksi poliisin keräysluvat ja pankkikulut katetaan korkotuotoilla). Näin jokainen lahjaksi saatu euro menee suoraan siihen tarkoitukseen, johon se on lahjoitettu.

Päämäärä on kirkas: poistaa yksin jääminen ja tarkoituksettomuus lasten ja nuorten elämästä.

Avustukset kanavoidaan lyhentämättöminä perille Kirkon diakoniarahaston kautta. Kirkon diakoniatyö etsii avun tarpeessa olevia ihmisiä julkisen avun katvealueita. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Avustuksia myönnetään vain sellaisiin tarpeisiin ja kustannuksiin, joihin ei ole saatavissa yhteiskunnan tukea ja joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta.